História

Viac ako 167 rokov minerálna voda Sulinka pomáha ľuďom. Sulínska minerálna voda sa na plnenie začala využívať v roku 1836. Obľúbeným a vyhľadávaným nápojom sa stala najmä potom, keď Ľudovít Tognio vo svojej knihe O minerálnych vodách Uhorska poukázal na vynikajúce vlastnosti tejto vody. Julij Ivanovič Stavrovskij – Popradov, básnik tohto kraja, ktorý tu prežil svoju mladosť, vo svojich „Náčrtkoch z Popradskej Rusi“ v roku 1872 o sulínskej minerálnej vode uvádza, že

„voda je veľmi silná, krištáľovo čistá, bezfarebná, stále sa pení, zmiešaná s vínom šumí, a keď dlho stojí, černie, vyzerá ako atrament. Jej chuť je príjemne kyslá, voda prenikavo ochladzuje. V dobre zatvorenej fľaši sa nekazí aj niekoľko rokov, len sa oddeľuje hrdzavožltá usadenina. O tom, že užívanie tejto vody je užitočné pre zdravie, najkrajšie svedectvá podávajú obyvatelia Sulína, ktorí stále pracujú s touto vodou a užívajú ju. na celom okolí nenájdete.“

Títo ľudia sú takí zdraví, silní a pekní, že im podobných rokov, len sa oddeľuje hrdzavožltá usadenina. O tom, že užívanie tejto vody je užitočné pre zdravie, najkrajšie svedectvá podávajú obyvatelia Sulína, ktorí stále pracujú s touto vodou a užívajú ju. Títo ľudia sú takí zdraví, silní a pekní, že im podobných na celom okolí nenájdete.“

Výroba fliaš bola na Malom Lipníku, kde bola v roku 1869 postavená sklárska huta. Ročne sa plnilo až 800 000 fliaš o objeme 1 liter. Práce pri plnení fliaš minerálnou vodou vykonávalo päť skupín robotníkov. Jedna skupina robotníkov umývala fľaše v rieke Poprad, druhá ich nosila k prameňu, kde ich dvaja robotníci napĺňali minerálnou vodou, tretia skupina zatvárala fľaše, štvrtá ich pečatila smolou a posledná skupina nalepovala etikety. Každý týždeň v pondelok a piatok prichádzali furmani so sulínskou minerálnou vodou do Prešova, kde ju skladali na železničnej

Cieľom vývozu - exportu boli Dalmácia, Sedmohradsko, Rakúsko - Uhorsko, ale i zámorské štáty - USA a Kanada.

Plniarenská činnosť v Malom Sulíne po II. svetovej vojne zanikla. V roku 1972 inžiniersko- geologický a hydrologický prieskum vykonal analýzu oboch zdrojov. Po zmene spoločenského systému sa začali realizovať snahy o využitie minerálnej vody
Sulínskeho prameňa. Utvorila sa spoločnosť Sulínka, spol. s r. o. 
s cieľom využívať tento doposiaľ nevyužívaný prameň liečivej minerálnej vody.

obaly do roku 2014
obaly od roku 2014

Sulinku sme začali exportovat aj do Ruska. Do Moskvy sme vyviezli viac ako 500 kamionóv.

Kde nás kúpite