ODKIAĽ JE „SULINKA“

V severnej časti Ľubovnianskej Vrchoviny pri obci Sulín v malebnom údolí rieky Poprad, ktorá tvorí štátnu hranicu medzi Slovenskom a Poľskom, vyvierajú pramene minerálnej vody Sulinky. Administratívne patria do Prešovského kraja, okresu Stará Ľubovňa a katastra obce Sulín.

Panenska a ekologicky cista krajina v okolí Sulina

Z HLBÍN ZEME NA VÁŠ STÔL

Piesočná hlina do 1 m

Zvetralé

pieskovce

a ílovce 1 – 33 m

Výverová oblasť - žriedeľná štruktúra je budovaná flyšovým suostrovým, ktorý je zastúpený pieskovcami a ílovcami eocénu.

Pieskovcové

súostrovie 33 – 70m

Prirodzený výstup minerálnych vôd umožnil pozdĺžny zlom JZ-SV smeru,

Tektonické frakcie 70­ – 76m

ktorý v tejto oblasti Malého Sulína križuje s priečnou tektonikou S-J smer.

Prítok

minerálnej

vody

Exploatačný vrt MS-1 Johanus, ktorý bol v roku 1994 odvŕtaný do hĺbky 108 m, zachytil zvodnelé poruchové pásmo.

Pieskovce

s vápnitým

tmelom 76­ – 108m

S prítokmi minerálnej vody v úseku od 70m do76m. Minerálna voda je preplynená prírodným oxidom uhličitý.

108m

Minerálna voda výnimočného zloženia

minerálnej vody Sulinka bolo stanovené Referenčným centrom pre ochranu a rozvoj prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých, minerálnych a stolových vôd v SR zo dňa 22.11.1999 v Piešťanoch.

Thonhauser

Sulínka je voda výnimočného chemického zloženia. Jej výnimočnosť spočíva v tom, že obsahuje až 13 z 15 základných prvkov a mikroprvkov, ktoré sa podieľajú na stavbe ľudského tela a vytvárajú tak podmienky pre funkčnosť ľudského organizmu. Ďalšia výnimočnosť Sulínky je jej prírodný obsah CO2- oxidu uhličitého až 4 g/l. Prírodný CO2 je vo vode rozpustený a voľný. Na rozdiel od iných minerálok, kde vodu dosycujú potravinárskym CO2, je prírodný CO2 už na prvý pocit lahodnejší na jazyku a nedráždi sliznicu hrtanu. Rozbory vody poukazujú, že Sulínka je sodnouhličitá voda, alkalická so zvýšeným obsahom magnézia a lítia. Vysokým obsahom minerálnych látok sa Sulínka radí do kategórie liečivých minerálnych vôd s celkovou mineralizáciou od 5100 do 7600 mg/l. Jedná sa o prírodnú, studenú, hypotonickú, hydrogén-natrium-uhličitanovú minerálku zo zásaditým charakterom čím zmierňuje žalúdočné a tráviace ťažkosti. Komplexný chemický rozbor minerálnej vody uvádzame zo dňa 24.11.2015.