Dňa 17.6.2017 nastala účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá bola podpísaná na základe Rozhodnutia o schválení Žiadosti o NFP, v ktorom nám bol schválený projekt s názvom „Nákup inovatívnych technológií pre výrobu nových produktov v spoločnosti LIMO ŠPES, s.r.o.“ s kódom 313010C594.